Opis oznaczeń
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia
m - liczba wszystkich autorów
k - liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upoważnili podmiot do przedstawienia osiągnięcia w ewaluacji
u - udział jednostkowy
Pu - punkty udziału jednostkowego

Uwaga! Jeśli czasopisma nie ma na powyższej liście, a było ujęte w jednej z poniższych 5 baz:
  • Scopus (czasopismo aktywne),
  • Science Citation Index Expanded (SCIE),
  • Social Sciences Citation Index (SSCI),
  • Arts & Humanities Citation Index (AHCI),
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI),
to za artykuł opublikowany w takim czasopiśmie w latach 2017-2018 przyznaje się 15 punktów. Dla takiego artykułu, przy wyliczaniu udziału jednostkowego, stosujemy takie same zasady jak dla artykułu za 15 punktów z tego okresu.

Opis oznaczeń
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia
m - liczba wszystkich autorów
k - liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upoważnili podmiot do przedstawienia osiągnięcia w ewaluacji
u - udział jednostkowy
Pu - punkty udziału jednostkowego

Opis oznaczeń
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia
m - liczba wszystkich autorów
k - liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upoważnili podmiot do przedstawienia osiągnięcia w ewaluacji
u - udział jednostkowy
Pu - punkty udziału jednostkowego

Uwaga! Artykułom konferencyjnym z lat 2017-2018 z konferencji, których nie ma na powyższej liście, a które są uwzględnione w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się 15 punktów. Dla takiego artykułu, przy wyliczaniu udziału jednostkowego, stosujemy takie same zasady jak dla artykułu za 15 punktów z tego okresu.

Opis oznaczeń
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia
m - liczba wszystkich autorów
k - liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upoważnili podmiot do przedstawienia osiągnięcia w ewaluacji
u - udział jednostkowy
Pu - punkty udziału jednostkowego

Opis oznaczeń
Pc - całkowita wartość punktowa osiągnięcia
m - liczba wszystkich autorów
k - liczba wszystkich autorów z dyscypliny, którzy upoważnili podmiot do przedstawienia osiągnięcia w ewaluacji
u - udział jednostkowy
Pu - punkty udziału jednostkowego

Narzędzie to służy do obliczania udziałów jednostkowych dla artykułów naukowych, monografii, redakcji i rozdziałów w monografii, materiałów konferencyjnych oraz wynalazków w ocenie parametrycznej w roku 2022. Warto tutaj przypomnieć, że udział jednostkowy określa procent w jakim dane osiągnięcie wypełnia slot pracownika z dyscypliny. Punkty udziału jednostkowego są liczbą punktów, którą otrzymuje pracownik dyscypliny za dane osiągnięcie i jest to procent, określony poprzez udział jednostkowy, punktacji całkowitej.

Udziały jednostkowe są obliczane zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia: Przy wyznaczaniu punktów za osiągnięcia naukowe uwzględniono następujące wykazy: Wszelkie uwagi, komentarze lub nieprawidłowości proszę zgłaszać na adres wojciech.mlocek@urk.edu.pl.